קונצרטינה חוט

יישומים עיקריים

האתר הראשי לשימוש ב-HT-FENCE מופיע להלן.

קונצרטינה חוט

גדר מצבת

גדר פליסאדה

גדר פנל

358 גדר